1. เข้าไปที่ App store

2. กด ค้นหา
3. พิมพ์ค้นหาด้วย “Indulgee”

4.เลือกแอป Indulgee

5.กด ติดตั้ง หรือ GET

6. ยืนยันการติดตั้งโดยใช้ลายนิ้วมือ หรือใส่รหัสผ่าน

7. กด เปิด หรือ OPEN

.
.
.

มีข้อสงสัยเพิ่มเติม : http://help.indulgee.com/
หรือติดต่อเราทางช่องแชท

และติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ที่

Did this answer your question?